Interne begeleiding

De Intern Begeleiders (IB'ers)
De IB'er coördineert de extra zorg voor die leerlingen die niet (meer) voldoende hulp kunnen krijgen van de eigen leerkracht. Daarnaast begeleidt en coacht de IB'er de leerkrachten in hun hulpaanbod naar de leerlingen.
Binnen onze school hebben wij 2IB'ers. Véronique Roskamp heeft de zorg voor de 0 tot 4 jarigen en de
groepen 1 t/m 5. Dennis Wetzels is de IB'er van de groepen 6,7 en 8.


Véronique Roskamp

Dennis Wetzels
 

 

Contactgegevens

Basisschool Loedoes

Hulsestraat 1
6135 JK Sittard