Informatie

IKC Loedoes kent momenteel twee locaties; wij vertellen u graag meer over hoe deze ingericht zijn.
De hoofdlocatie van IKC Loedoes is gelegen aan de Hulsestraat in de wijk Hoogveld in Sittard.
Dagelijks komen de kinderen van Kinderdagverblijf Loedoes, het Kinderdagcentrum, de Peuterspeelzaal en de groepen 1 t/m 5 op de Hulsestraat bijeen. Ook voor-, tussen- en naschoolse opvang voor deze groepen heeft plaats op deze locatie. Het kantoor van de directie van Loedoes is eveneens op deze locatie.

Op de disclocatie aan de Pattonstraat in Sittard is een peuterspeelzaalgroep gevestigd, samen met de basisschoolgroepen 6, 7 en 8 en de bijbehorende voor-, tussen- en naschoolse opvang.
Directie is enkele dagen per week aanwezig op deze locatie; Dennis Wetzels is als locatieleideraanspreekpunt wanneer directie afwezig is.

Contactgegevens

Basisschool Loedoes

Hulsestraat 1
6135 JK Sittard