Welkom bij IKC Loedoes!

Wij heten u van harte welkom op de nieuwe site van IKC Loedoes.
p deze website vindt u informatie aangaande school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, kinderdagcentrum, voor- tussen- en naschoolse opvang. IKC Loedoes is een Integraal KindCentrum waarbinnen partners van Kindante, MIK, Spelenderwijs en Daelzicht samenwerken aan een zoveel mogelijk ononderbroken ontwikkeling voor elk kind. 

Wij ontmoeten u graag op IKC Loedoes!


Samenwerking en gezamenlijke normen en waarden binnen het IKC in beeld gebracht 

Contactgegevens

IKC Loedoes

Hulsestraat 1
6135 JK Sittard
046-4009266
info@loedoes.nl