Welkom bij IKC Loedoes!

Wij heten u van harte welkom op de nieuwe site van IKC Loedoes.
Op deze website vindt u informatie aangeaande school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, kinderdagcentrum, voor- tussen- en naschoolse opvang. IKC Loedoes is een Integraal KindCentrum waarbinnen partners van Kindante, MIK, Spelenderwijs en Daelzicht samenwerken aan een zoveel mogelijk ononderbroken ontwikkeling voor elk kind. 

Wij ontmoeten u graag op IKC Loedoes!